วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การเดินทางที่ทำให้ทุกคน หาทางกลับไม่เจอ(KUNG)

การเดินทางที่ทำให้ทุกคน หาทางกลับไม่เจอ(KUNG)


การเดินทางที่ทำให้เราได้รู้ว่าเพื่อนเรา(จะไม่ทิ้งกัน)
(ที่มา : http://youtu.be/u1bTn5XOftY )
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น