วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556เจอะคนนี้ FIN เลย บ่องตงรักจุงเบย

อยากอวดทุกคนเลย ว่าพบเจ้าของหัวใจ


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การเดินทางที่ทำให้ทุกคน หาทางกลับไม่เจอ(KUNG)

การเดินทางที่ทำให้ทุกคน หาทางกลับไม่เจอ(KUNG)


การเดินทางที่ทำให้เราได้รู้ว่าเพื่อนเรา(จะไม่ทิ้งกัน)
(ที่มา : http://youtu.be/u1bTn5XOftY )